Zapisovanie množiny reálnych čísel pomocou intervalov

Neriešené príklady

Pre správne zobrazenie jednotlivých matematických symbolov si nainštalujte najnovšiu verziu vášho internetového prehliadača!

Dané sú množiny

Zapíšte tieto množiny pomocou intervalov a určte:

a) A∩B; A∩C; A∩D; A∩E; B∩C; B∩D; B∩E; C∩D; C∩E; D∩E;
b) A∪B; A∪C; A∪D; A∪E; B∪C; B∪D; B∪E; C∪D; C∪E; D∪E;
c) A∩B∩C; A∩B∩E; B∩D∩E

Ak sa chceš dozvedieť výsledok alebo si chceš porovnať svoje riešenie so správnym riešením, použi príslušnú roletku stlač tlačidlo Ukáž riešenie

Ak objavíte chybu (alebo si myslíte, že ste objavili), napíšte mi v prípade akých množín a akej operácie nastala. Napr. Myslím, že chyba nastala v prípade A∪B pričom A={x∈R; x < 2}, B={x∈R; x ≥ -1}.

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Zdieľať
Zdieľať