Logika a teória množín - príkladyMnožiny - príkladyNeriešené príklady

Zapisovanie množiny reálnych čísel pomocou intervalov

Neriešené príklady

Pre správne zobrazenie jednotlivých matematických symbolov si nainštalujte najnovšiu verziu vášho internetového prehliadača!

Dané sú množiny

Zapíšte tieto množiny pomocou intervalov a určte:

a) A∩B; A∩C; A∩D; A∩E; B∩C; B∩D; B∩E; C∩D; C∩E; D∩E;
b) A∪B; A∪C; A∪D; A∪E; B∪C; B∪D; B∪E; C∪D; C∪E; D∪E;
c) A∩B∩C; A∩B∩E; B∩D∩E

Ak sa chceš dozvedieť výsledok alebo si chceš porovnať svoje riešenie so správnym riešením, použi príslušnú roletku stlač tlačidlo Ukáž riešenie

Ak objavíte chybu (alebo si myslíte, že ste objavili), napíšte mi v prípade akých množín a akej operácie nastala. Napr. Myslím, že chyba nastala v prípade A∪B pričom A={x∈R; x < 2}, B={x∈R; x ≥ -1}.

-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.