Didaktické hryMateriály, pracovné listy pre učiteľov

Slovné úlohy vedúce k riešeniu lineárnych rovníc – Súťaž radov

Didaktická hra Súťaž radov rozvíja schopnosť žiakov počítať pozorne a získať tak správne riešenie. Tiež rozvíja schopnosť kontrolovať správnosť riešenia úloh a odstraňovať chybovosť.

Časová náročnosť:

30 minút

Príprava:

 • vytlačené sady úloh pre žiakov i pre učiteľa;

Priebeh aktivity:

 • jedno družstvo predstavuje jeden rad žiakov v triede;
 • vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • pri tabuli sa budú striedať žiaci jednotlivých družstiev a budú riešiť v danom poradí jednotlivé slovné úlohy;
  • kým žiak počíta pri tabuli, ostatní žiaci počítajú samostatne a kontrolujú jeho postup;
  • keď žiak pri tabuli dopočíta, žiaci z družstiev, do ktorých žiak pri tabuli nepatrí, posúdia správnosť riešenia;
  • ak je riešenie jednohlasne označené za správne a aj skutočne je správne, získa družstvo žiaka, ktorý počítal pri tabuli bod;
  • ak je riešenie jednohlasne označené za správne, ale v skutočnosti nie je správne, učiteľ na to upozorní žiakov, pomôže s opravou chýb a družstvo žiaka, ktorý počítal pri tabuli napriek tomu získa bod (tento spôsob núti žiakov pozorne sledovať riešenie úloh pri tabuli);
  • ak je riešenie označené za nesprávne a skutočne je nesprávne, posudzujúci žiaci chyby opravia a družstvo žiaka, ktorý počítal pri tabuli napriek tomu nezíska žiadny bod;
  • ak je riešenie označené za nesprávne a v skutočnosti je správne, žiak, ktorý počítal pri tabuli (alebo iní žiaci z jeho družstva) obháji svoje riešenie a získa pre svoje družstvo bod;
 • po ukončení súťaže každý člen družstva dostane toľko bodov za aktivitu, koľko získalo jeho družstvo;

Ukážka úloh:

 1. Peter oberal v sobotu hrušky na zaváranie. Keď ich doma vytriedil, tak zistil, že hrušky vhodné na zaváranie tvoria šesť sedmín zo všetky hrušiek. Hrušiek nevhodných na zaváranie zostalo 18 kg. Koľko hrušiek Peter naoberal? [126]
 2. Súčet 4 čísel napísaných za sebou na lístočku je 39. Prvé číslo je dvojnásobkom posledného čísla. Druhé číslo je dvojnásobkom tretieho čísla. Tretie číslo je o 1 väčšie ako štvrté číslo. Ktoré sú to čísla? [12; 14; 7; 6]
 3. V kine je 153 ľudí. Mužov je 2-krát menej ako žien. Detí je 2-krát viac ako mužov a žien spolu. Koľko detí je v kine? [102]

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.