Jednociferné, dvojciferné, trojciferné a viacciferné čísla

Napíšte prvých päť dvojciferných, trojciferných a štvorciferných čísel. Napíšte všetky dvojciferné čísla, ktoré majú v zápise čísla číslicu 3. Koľko ich je? Je dané číslo 81622. Z číslic tohto čísla výmenou ich poradia vytvorte najmenšie päťciferné číslo. Napr. z čísla 483 by sme vytvorili 348. Napíšte tri trojciferné čísla, ktoré majú na mieste stoviek číslicu 7 a na mieste desiatok číslicu 8. Najviac koľko takýchto čísel by ste mohli napísať?…

Read more

Čítanie a zapisovanie prirodzených čísel

Zistite počet obyvateľov v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky podľa posledného sčítania ľudu. Číselné údaje prehladne zapíšte do tabuľky a prečítajte. Zistite cenu automobilov Peugeot 208, Citroen C3 a Renault Clio. Ak by sme kúpili všetky 3 automobily, koľko by sme zaplatili? Zapíšte číslom a slovne dĺžku prvých troch najdlhších riek na Slovensku v km. Zistite svoju výšku v cm. Aká číslica sa nachádza na mieste desiatok?

Read more

Vzťahy medzi množinami, operácie s množinami

Rozhodnite o platnosti množinových rovností (v prípade neplatnej rovnosti navrhnite platnú rovnosť):… Napíšte množinu všetkých podmonožín množiny V ak: V = {-1;3;5};V = {x?Z; x2 = 25}; V je množina všetkých nepárnych prirodzených násobkov čísla 3 menších ako 16; V = {7}; ozhodnite, či platia nasledovné množinové inklúzie: {3} ? {2; 3; 4}; {5;4} ? {4;5}; 4 ? {2; 3; 4}; {-1; 1} ? {x?Z; -2 ? x ? 4}; {a?N; 3 ? x < 5} ? {b?Z; -1 < x ? 4};

Read more