Lineárna funkcia

Neriešené príklady

Pokyny:

  • Bodka v čísle znamená desatinnú čiarku, čiže napríklad 5.6 znamená päť celých šesť desatín (5,6). Preto kvôli správnemu vyhodnoteniu i vy zapisujte namiesto des. čiarky bodku.
  • V zápise intervalov použite na oddelenie súradníc čiarku a ak neviete napísať niektorý znak, pomôžte si kliknutím na príslušné tlačidlo pri danom príklade. Napr. (3.5,7)
  • Graf funkcie zostrojte najskôr vo svojom zošite, až potom si svoje riešenie skontrolujte správnym riešením.
  • Zlomky zapisujte v základnom tvare použitím „/“, napr. tri pätiny napíšete 3/5.

Stlačením CTRL+R alebo kliknutím na Zobraziť – Obnoviť vo svojom web. prehliadači obnovíte stránku a vygenerujú sa nové zadania.

1. Pre lineárnu funkciu určte:

Riešenie:

Kontrola Správne riešenie

Ak bol s týmto príkladom problém, radšej sa ešte pozri na určenie funkčnej hodnoty, určenie Px a určenie Py.


2. Zostrojte graf lineárnej funkcie a určte jej priesečníky so súradnicovými osami x, y:

Ak bol s týmto príkladom problém, radšej sa ešte pozri na zostrojenie grafu lineárnej funkcie a určenie funkčnej hodnoty, určenie Px a určenie Py.

Overiť svoje riešenie si môžeš pomocou kresliča lineárnej funkcie.


3. Určte obor hodnôt a zostrojte grafy týchto lineárnych funkcií:


4. Daná je lineárna funkcia. Zistite, ktoré z daných bodov sú bodmi grafu tejto funkcie.

V prípade, že patrí, napíšte do textového poľa A, ak nepatrí, tak napíšte N.

Kontrola Správne riešenie


5. Určte výpočtom druhú súradnicu bodov, ktoré ležia na priamke danej rovnicou:

Kontrola Správne riešenie


6. Určte chýbajúcu premennú v predpise danej funkcie, ak viete, že:

Riešenie:

Kontrola Správne riešenie


7. Určte definičný obor funkcie, ak poznáte jej obor funkčných hodnôt:

Riešenie:

  1. D(f) = ,
  2. D(g) =
Kontrola Správne riešenie


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.