Graf funkcie, funkcia daná analyticky, graficky, vymenovaním usporiadaných dvojíc

Neriešené príklady

Bodka v čísle znamená desatinnú čiarku, čiže napríklad 5.6 znamená päť celých šesť desatín (5,6).

1. Zostrojte v pravouhlej súradnicovej sústave (a vo svojom zošite) nasledovné body:

A=[-1;4], B=[-9;-4], C=[4;7], D=[-4;5], E=[5;4]


2. Ktoré z daných grafov sú grafmi funkcií?

 1. Graf funkcie
 2. Graf funkcie
 3. Graf funkcie


3. Určte definičný obor a obor hodnôt daných funkcií.

 1. A={[-8;3];[-9.3;7];[-10.5;4];[-4;2]}
  D(f) = {}
  H(f) = {}
 2. B={[1;-8];[-0.3;-6];[-1.5;4];[5;9]}
  D(f) = {}
  H(f) = {}


4. Určte definičný obor a obor hodnôt daných funkcií.

Nepoužívajte medzery, namiesto desatinnej čiarky použite bodku, čísla oddeľte čiarkou.

a) Graf funkcie

D(f) =
Pomôžte si kliknutím na potrebný znak:

H(f) =
Pomôžte si kliknutím na potrebný znak:

b) Graf funkcie

D(f) =
Pomôžte si kliknutím na potrebný znak:

H(f) =
Pomôžte si kliknutím na potrebný znak:


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.