Výrok a jeho pravdivostná hodnota, hypotéza – test č. 1

Test, ktorým si preveríte svoje zručnosti pri určovaní výrokov a ich pravdivosti. Ktorá z viet je výrokom a ktorá nie, určíte pravdivý i nepravdivý výrok, hypotézu.

1. Ktorá z nasledovných viet nie je výrokom?

a) Sobota.
b) Bratislava nie je hlavné mesto Slovenskej republiky.
c) 2 + 3 = 7
d) Váh je najdlhšia rieka v Európe.

2. Určte pravdivostnú hodnotu výroku (do textového poľa píšte 1 pri pravdivom a 0 pri nepravdivom výroku).

4 + 3 = 7 P =

3. Určte pravdivostnú hodnotu výroku:

Číslo -1 je prirodzené číslo. P =

4. Určte pravdivostnú hodnotu výroku:

Veľká Fatra je pohorie ležiace na území Slovenska. P =

5. Určte pravdivostnú hodnotu výroku:

0,5 je racionálne číslo. P =

6. Určte pravdivostnú hodnotu výroku:

Číslo 1 je prvočíslo. P =

7. Ktorá z nasledovných viet je hypotéza?

a) Každé párne číslo je možné zapísať ako súčet dvoch nepárnych čísel.
b) Každé párne číslo je možné zapísať ako súčet dvoch prvočísel.
c) Žilina je nazývaná „Mesto módy“.
d) Slovensko má viac ako 6 miliónov obyvateľov.

Skóre =

Správne odpovede: