Logika a teória množín - testyTesty

Výrok a jeho pravdivostná hodnota, hypotéza – test č. 1

K tejto téme sú dostupné aj Neriešené príklady a Vysvetlenie učiva

Test, ktorým si preveríte svoje zručnosti pri určovaní výrokov a ich pravdivosti. Ktorá z viet je výrokom a ktorá nie, určíte pravdivý i nepravdivý výrok, hypotézu.

1. Ktorá z nasledovných viet nie je výrokom?

a) Sobota.
b) Bratislava nie je hlavné mesto Slovenskej republiky.
c) 2 + 3 = 7
d) Váh je najdlhšia rieka v Európe.

2. Určte pravdivostnú hodnotu výroku (do textového poľa píšte 1 pri pravdivom a 0 pri nepravdivom výroku).

4 + 3 = 7 P =

3. Určte pravdivostnú hodnotu výroku:

Číslo -1 je prirodzené číslo. P =

4. Určte pravdivostnú hodnotu výroku:

Veľká Fatra je pohorie ležiace na území Slovenska. P =

5. Určte pravdivostnú hodnotu výroku:

0,5 je racionálne číslo. P =

6. Určte pravdivostnú hodnotu výroku:

Číslo 1 je prvočíslo. P =

7. Ktorá z nasledovných viet je hypotéza?

a) Každé párne číslo je možné zapísať ako súčet dvoch nepárnych čísel.
b) Každé párne číslo je možné zapísať ako súčet dvoch prvočísel.
c) Žilina je nazývaná „Mesto módy“.
d) Slovensko má viac ako 6 miliónov obyvateľov.

Skóre =

Správne odpovede:


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.