Výrok a jeho pravdivostná hodnota, hypotéza – test č. 1

Test, ktorým si preveríte svoje zručnosti pri určovaní výrokov a ich pravdivosti. Ktorá z viet je výrokom a ktorá nie, určíte pravdivý i nepravdivý výrok, hypotézu.