Zložené výroky – test č. 1

Test, ktorým si preveríte svoje zručnosti pri určovaní jednotlivých typov zložených výrokov a ich pravdivosti. Čo je konjunkcia, disjunkcia, implikácia a ekvivalencia. Aká je ich pravdivosť? Viete vytvoriť negácie zložených výrokov?