Množina a jej určenie, konečná a nekonečná množina – test č. 1

Viete určiť množinu vymenovaním prvkov alebo charakteristickou vlastnosťou? Zistite, či dané číslo je prvkom určitej množiny alebo nie. Odlíšite konečné i nekonečné množiny.