Logika a teória množín - testyTesty

Množina a jej určenie, konečná a nekonečná množina – test č. 1

Viete určiť množinu vymenovaním prvkov alebo charakteristickou vlastnosťou? Zistite, či dané číslo je prvkom určitej množiny alebo nie. Odlíšite konečné i nekonečné množiny.

1. Rozhodnite, či platí (píšte áno alebo nie):

a) 3 ∈ {1; 2; 3; 4}
b) π ∈ Q+
c) -2 ∉ N
d)2 ∉ {x ∈ Z; x ≤ 2}
e) 2 ∈ {x ∈ R; x2 ≤ 2}
f) 2/3 ∉ N

2. Určte vymenovaním prvkov nasledovné množiny (pri zápise nepoužívajte medzery, prvky oddeľte čiarkou a usporiadajte vzostupne):

  1. = {x ∈ N; -2 < x ≤ 3} = {{1,2,3}}
  2. = {x ∈ Z; x2 < 2} = {{-1,0,1}}
  3. = {x ∈ Z; |x| ≤ 2} = {{-2,-1,0,1,2}}
  4. = {x ∈ R; x2 = 9} = {{-3,3}}

3. Určte vymenovaním prvkov množinu A všetkých čísel, ktoré sú deliteľné číslom 7 a zároveň sú menšie ako 50 a väčšie ako 21 (pri zápise nepoužívajte medzery, prvky oddeľte čiarkou a usporiadajte vzostupne).

A = {}

4. Množinu B = {-1, 0, 1} zapíšeme pomocou charakteristických vlastností prvkov nasledovne:

a) B = {x∈Z; x2 < 1}
b) B = {x∈Z; |x| < 1}
c) B = {x∈Z; |x| ≤ 1}
d) B = {x∈Z; x ≤ 1}

5. Zapíšte vymenovaním všetkých prvkov množinu C všetkých prirodzených čísel, ktorých druhá mocnina je menšia ako 50 (pri zápise nepoužívajte medzery, prvky oddeľte čiarkou a usporiadajte vzostupne).

C = {}

Skóre =

Správne odpovede:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.