Logika a teória množín - testyTesty

Výrokové formy, kvantifikované výroky – test č. 1

K tejto téme sú dostupné aj Neriešené príklady a Vysvetlenie učiva

Test, ktorým si preveríte svoje zručnosti pri určovaní pravdivostných hodnôt kvantifikovaných výrokov. Viete, čo je výroková forma? Ako z výrokovej formy vytvoríme výrok? Poznáte jednotlivé kvantifikátory?

1. Ktoré z daných zápisov sú výrokové formy?

a) 2x-1=3xy+4; x,y∈R
b) 2x+1; x∈N
c) Prirodzené číslo x je deliteľné piatimi.
d) Objem kocky s hranou a je menší ako objem gule s polomerom a (a∈R+).
e) Maturita z predmetu A. (A je z množiny možných maturitných predmetov)

2. Priraďte ku kvantifikátorom ich správny význam.

najviac jeden
nikto
práve 1
aspoň jeden
aspoň 3
najviac 3

3. Určte pravdivostnú hodnotu nasledovných kvantifikovaných výrokov:
Pravdivostnú hodnotu zapíšte pomocou čísel 0 alebo 1.

Práve jedno prvočíslo je párne. P(A) =
Aspoň 1 dievča má dlhé vlasy. P(A) =
Každé zložené číslo vieme rozložiť na súčin prvočísla a ďalšieho zloženého čísla. P(A) =
Existuje trojuholník, ktorý má jeden uhol pravý. P(A) =
Najviac 3 obdĺžniky majú jednu z uhlopriečok kratšiu ako je dlhšia strana daného obdĺžnika. P(A) =

Skóre =

Správne odpovede:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.