Výroková formula – Test č. 1

Test, ktorým si preveríte svoje zručnosti pri určovaní pravdivostných hodnôt zložených výrokov. Viete, ktoré výrokové formuly sú tautológie, a ktoré kontradikcie?