Výroková formula – Test č. 1

K tejto téme sú dostupné aj Neriešené príklady a Vysvetlenie učiva

Test, ktorým si preveríte svoje zručnosti pri určovaní pravdivostných hodnôt zložených výrokov. Viete, ktoré výrokové formuly sú tautológie, a ktoré kontradikcie?

1. Ktoré z daných výrokových formúl predstavujú tautológiu? (Pri nesprávnom zodpovedaní otázky sa zobrazí kompletné riešenie.)

a) (A∧B’)∨(A⇔B)
b) (A⇔B’)⇒(A⇒B)
c) (A’∧B)⇒(A⇒B)
d) (A’⇒B)∨(A’∧B)

2. Ktorá z daných výrokových formúl je kontradikcia? (V prípade nesprávneho zodpovedania otázky sa zobrazí kompletné riešenie.)

a) (A∧B)⇔(A⇒B)
b) (A⇒B)∧(A⇒B)
c) (A⇒B)⇔(A∨B)
d) ((A∧B)⇒(A⇔B))’

3. Doplňte správne tabuľku:

A B A’ A’⇒B A’∧B (A’⇒B)∨(A’∧B) ((A’⇒B)∨(A’∧B))∨A
1 1
1 0
0 1
0 0

Skóre =

Správne odpovede:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Zdieľať
Zdieľať