Symboly, konštanty, premenné, prepis slovného textu – test č. 1

Test, ktorým si preveríte svoje zručnosti z témy „Symboly, konštanty, premenné, prepis slovného textu“. Viete zapísať daný výraz slovne a tiež naopak, slovný text prepísať použitím premenných a symbolov?