Symboly, konštanty, premenné, prepis slovného textu – test č. 1

K tejto téme sú dostupné aj Neriešené príklady a Vysvetlenie učiva

Test, ktorým si preveríte svoje zručnosti z témy “Symboly, konštanty, premenné, prepis slovného textu”. Viete zapísať daný výraz slovne a tiež naopak, slovný text prepísať použitím premenných a symbolov?

Pozn.: Čísla zapisujte bez medzier!

1. Slovný výraz „Štvorec párneho prirodzeného čísla zmenšený o 1 nie je deliteľný číslom 2.“ zapíšeme pomocou premenných nasledovne:

a) 2((2n – 1)2; n ∈ N
b) 2((2n)2 – 1); n ∈ N
c) 22(n)2 – 1; n ∈ N
d) 2(2n2 – 1); n ∈ N

2. (a + b)2-1; a,b ? Z zapíšeme slovne:

a) Druhá mocnina súčtu dvoch celých čísel zmenšených o 1.
b) Druhá mocnina súčtu dvoch čísel zmenšená o 1.
c) Druhá mocnina súčtu dvoch celých čísel zmenšená o 1.
d) Druhá mocnina súčtu celých čísel zmenšená o 1.

3. Ktoré písmená vo výraze o = 2πr sú premenné?

a) o, π
b) o, r
c) π, r
d) o, π, r

4. V dielni pracuje x žien a o 12 viac mužov. Koľko ľudí sa nachádza v dielni, ak na nich dozerajú dvaja majstri?

a) 2x + 12
b) 2x + 14
c) 2(x + 12)
d) 2(x + 12) + 2

5. Vnútorné uhly trojuholníka sú tri za sebou idúce prirodzené čísla. Aká je veľkosť najmenšieho z nich?

Najmenší z uhlov má veľkosť °.

6. Andrea si kúpila x rožkov po 0,06 €. Po zaplatení jej v peňaženke zostalo 3-krát viac eur ako kúpila rožkov. Koľko eur mala pôvodne v peňaženke?

V peňaženke mala pôvodne €.

7. Vypočítajte obvod trojuholníka ABC, ak viete, že najmenšia strana má veľkosť x cm a zvyšné dve sú od nej o 3 väčšie?

Výsledok zapíšte bez medzier.
o = cm

Skóre =

Správne odpovede:


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Zdieľať
Zdieľať