Výrok a jeho pravdivostná hodnota, hypotéza

K tejto téme je dostupný aj Test a Vysvetlenie učiva

Neriešené príklady

Príklad 1:

Rozhodnite, ktoré z daných výrazov sú výroky (pravdivé, nepravdivé, časovo alebo miestne podmienené,), ktoré sú hypotézy a ktoré nie sú výroky:

 1. Dnes je pondelok.
 2. Vnútorné uhly v každom trojuholníku spolu vytvárajú uhol 180°.
 3. Každé prirodzené číslo je nezáporné.
 4. Základy matematiky.
 5. Zajtra večer bude pršať.
 6. Bratislava leží pri Dunaji.
 7. 2x + 7 = 8
 8. Zatvor okno.
 9. Niektorý deň nemá 24 hodín.
 10. Súčet druhých mocnín dvoch reálnych čísel je 8.
 11. ? je písmeno gréckej abecedy.
 12. Voláš sa Peter?
 13. Existuje predpis, podľa ktorého možno ku každému prvočíslu p určiť bezprostredne po ňom nasledujúce prvočíslo .
 14. Toto okno je rozbité.
 15. Zajtra je piatok.
 16. V sobotu pôjdeme spolu na výlet.
 17. Poďme v sobotu spolu na výlet.
 18. Trojuholník.
 19. Trojuholník je pravouhlý.
 20. Existuje trojuholník, ktorý je pravouhlý.
 21. Keď nemáš čo povedať, mlč.
 22. 2 . 3 = 7
 23. Číslo 7 nie je prvočíslo.
 24. Číslo 1230 je deliteľné číslom 3.
 25. Na Marse existuje život.
 26. Pre každé reálne číslo x platí x2 ? 0.

Príklad 2:

Nasledujúce vety upravte tak, aby boli výrokmi a určte ich pravdivostnú hodnotu:

 1. Štvoruholník nie je rovnobežník.
 2. Čísla sú prirodzené.
 3. x + 2 = 5
 4. Susedné strany pravouholníka sú zhodné.
 5. Prirodzené číslo je prvočíslo.
 6. Trojuholník je pravouhlý.
 7. Mesiac má práve 30 dní.

Výsledky:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Zdieľať
Zdieľať