Graf kvadratickej funkcie pri zmene koeficientov

Neriešené príklady

1. Načrtnite grafy nasledovných funkcií posunutím grafu funkcie f: y = x2 – 4.

  1. f1: y = 2x2 – 4
  2. f2: y = 3x2 – 4
  3. f3: y = 4,5x2 – 4
  4. f4: y = 0,5x2 – 4
  5. f5: y = 0,2x2 – 4

2. Načrtnite grafy nasledovných funkcií posunutím grafu funkcie f: y = x2 + 2x.

  1. f1: y = x2 + 2x + 1
  2. f2: y = x2 + 2x – 2
  3. f3: y = x2 + 2x + 3,5
  4. f4: y = x2 + 2x – 4

3. Na obrázku je graf funkcie vyjadrujúci závislosť obsahu štvorca od dĺžky jeho strany. Zapíšte predpis tejto funkcie a načrtnite graf závislosti v prípade, ak obsah štvorca musí byť aspoň 4.

Grafy kvadratických funkcií

4. Je daná funkcia f: y = x2 + 2x – 1. Určte predpis funkcie g, ak jej graf získame posunutím grafu funkcie f o -3 v smere osi y.

5. Graf funkcie f2 získame posunutím grafu funkcie f1: y = (x-3)2 + 3 o -2 v smere osi x a o 4 v smere osi y. Určte predpis funkcie f2.


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.