Algebra - výklad učivaFunkcie - výklad učivaVýklad učiva

Vlastnosti funkcií

Pri niektorých funkciách môžeme hovoriť, že majú určité spoločné vlastnosti a podľa týchto vlastností ich aj nazývame.

Na základe týchto vlastností teda hovoríme o

  • párnych a nepárnych funkciách
  • periodických funkciách
  • funkciách, ktoré sú zdola alebo zhora ohraničené
  • extrémoch funkcií – maximálnych a minimálnych hodnotách
  • monotónnych funkciách (rastúce, klesajúce, nerastúce a neklesajúce)
  • prostých funkciách
  • inverzných funkciách

Popísaniu jednotlivých vlastností sa venujeme v samostatných článkoch.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.