Príprava na Monitor - testy s riešením
feb 152017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Kladné a záporné čísla. Navzájom opačné čísla. Absolútna hodnota celého a desatinného čísla. Usporiadanie a porovnanie celých a [čítať viac…]

jan 312017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Pomer. Priama a nepriama úmernosť. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere. Mierka plánu a mapy. Priama a nepriama úmernosť. Tročlenka. Ku každej téme je pripravených [čítať viac…]

jan 282017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Objem a povrch kvádra a kocky. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán. Telesá zložené z kvádrov a kociek, sieť kvádra a [čítať viac…]

jan 242017
 
Prípravte sa na Monitor - Testovanie 9 z matematiky

Online príprava na Testovanie 9 z matematiky interaktívne testy s kompletným riešením postupne až 24 tematických testov z učiva matematiky základnej školy (ukážka); 10 súhrnných prípravných testov, v každom 20 otázok ako na reálnom Testovaní deviatakov (ukážka); kompletné riešenie pri každej otázke Testy budú neustále pribúdať!

jan 242017
 

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na Monitor – Testovanie 9. Ku každej téme je pripravených niekoľko otázok – príkladov, pri ktorých sa nachádza aj nápoveda, ktorá vám buď priamo pomôže pri riešení alebo vás odkáže na vyriešené príklady a vysvetlenie učiva v rámci nášho webu. Kliknutím na Poznačiť otázku si môžete označiť otázku, ku [čítať viac…]

jan 242017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Percentá. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu percent, počet percent. Promile. Použitie promile v praxi. Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel. Znázorňovanie časti celku [čítať viac…]

jan 242017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Kombinatorika v úlohách, riešenie úloh. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Usporiadanie prvkov do radu. Tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných čísel (prvkov) z daného počtu číslic (prvkov). Úlohy na tvorbu skupín predmetov [čítať viac…]

jan 242017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Uhol a jeho veľkosť. Veľkosť uhla, jednotky a pomôcky na meranie uhlov. Os uhla. Porovnávanie uhlov. Rozdelenie uhlov [čítať viac…]

jan 242017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Obsah obdĺžnika a štvorca. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Obsah rovinného útvaru v štvorcovej sieti. Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika. Premeny jednotiek obsahu. Obvod a obsah útvarov zložených zo [čítať viac…]

jan 242017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Kladné desatinné číslo – rád číslice v jeho zápise. Zobrazenie desatinného čísla na číselnej osi. Vzdialenosť čísel [čítať viac…]

jan 242017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celkom Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku.  Znázornenie zlomkov na číselnej osi. Rovnosť zlomkov pre ten istý celok, ich krátenie [čítať viac…]

jan 242017
 

Piaty z testov, ktorý je súčasťou komplexnej prípravy na testovanie deviatakov – tzv. Monitor – Testovanie 9 z matematiky. Tematicky vychádza z už realizovaných testovaní. Test je dostupný iba pre registrovaných členov. Zaregistrovať sa môžete na stránke Príprava na Monitor – Testovanie 9. Musíte sa prihlásiť, aby sa vám tento obsah zobrazil.Prosím Prihláste sa. Nie [čítať viac…]

jan 242017
 

Štvrtý z testov, ktorý je súčasťou komplexnej prípravy na testovanie deviatakov – tzv. Monitor – Testovanie 9 z matematiky. Tematicky vychádza z už realizovaných testovaní. Test je dostupný iba pre registrovaných členov. Zaregistrovať sa môžete na stránke Príprava na Monitor – Testovanie 9. Musíte sa prihlásiť, aby sa vám tento obsah zobrazil.Prosím Prihláste sa. Nie [čítať viac…]

jan 242017
 

Deviaty z testov, ktorý je súčasťou komplexnej prípravy na testovanie deviatakov – tzv. Monitor – Testovanie 9 z matematiky. Tematicky vychádza z už realizovaných testovaní. Test je dostupný iba pre registrovaných členov. Zaregistrovať sa môžete na stránke Príprava na Monitor – Testovanie 9. Musíte sa prihlásiť, aby sa vám tento obsah zobrazil.Prosím Prihláste sa. Nie [čítať viac…]

jan 242017
 

Ôsmy z testov, ktorý je súčasťou komplexnej prípravy na testovanie deviatakov – tzv. Monitor – Testovanie 9 z matematiky. Tematicky vychádza z už realizovaných testovaní. Test je dostupný iba pre registrovaných členov. Zaregistrovať sa môžete na stránke Príprava na Monitor – Testovanie 9. Musíte sa prihlásiť, aby sa vám tento obsah zobrazil.Prosím Prihláste sa. Nie [čítať viac…]

jan 242017
 

Siedmy z testov, ktorý je súčasťou komplexnej prípravy na testovanie deviatakov – tzv. Monitor – Testovanie 9 z matematiky. Tematicky vychádza z už realizovaných testovaní. Test je dostupný iba pre registrovaných členov. Zaregistrovať sa môžete na stránke Príprava na Monitor – Testovanie 9. Musíte sa prihlásiť, aby sa vám tento obsah zobrazil.Prosím Prihláste sa. Nie [čítať viac…]

jan 242017
 

Šiesty z testov, ktorý je súčasťou komplexnej prípravy na testovanie deviatakov – tzv. Monitor – Testovanie 9 z matematiky. Tematicky vychádza z už realizovaných testovaní. Test je dostupný iba pre registrovaných členov. Zaregistrovať sa môžete na stránke Príprava na Monitor – Testovanie 9. Musíte sa prihlásiť, aby sa vám tento obsah zobrazil.Prosím Prihláste sa. Nie [čítať viac…]

jan 242017
 

Tretí z testov, ktorý je súčasťou komplexnej prípravy na testovanie deviatakov – tzv. Monitor – Testovanie 9 z matematiky. Tematicky vychádza z už realizovaných testovaní. Test je dostupný iba pre registrovaných členov. Zaregistrovať sa môžete na stránke Príprava na Monitor – Testovanie 9. Musíte sa prihlásiť, aby sa vám tento obsah zobrazil.Prosím Prihláste sa. Nie [čítať viac…]

jan 242017
 

Druhý z testov, ktorý je súčasťou komplexnej prípravy na testovanie deviatakov – tzv. Monitor – Testovanie 9 z matematiky. Tematicky vychádza z už realizovaných testovaní. Test je dostupný iba pre registrovaných členov. Zaregistrovať sa môžete na stránke Príprava na Monitor – Testovanie 9. Musíte sa prihlásiť, aby sa vám tento obsah zobrazil.Prosím Prihláste sa. Nie [čítať viac…]