Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Genius Logicus

Súťaž Genius Logicus je medzinárodná korešpondenčná súťaž (je možné súťažiť i online prostredníctvom internetu). V tejto súťaži je 5 kategórií: Najmladší žiaci: -8, -9 roční Mladší žiaci: -10, -11 roční Starší žiaci: -12, -13 roční Mladší študenti: -14, -15 roční Starší študenti: -16 a viac...Read more

Matematický klokan

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná žiacka súťaž na svete. Súťaž vznikla vo Francúzsku v roku 1991 a postupne sa rozšírila do väčšiny európskych krajín. Prečo sa volá Klokan? Pretože bola inšpirovaná austrálskou matematickou súťažou AMC (Australian Mathematics Competition). Súťaž...Read more

Pytagoriáda

Pytagoriáda (PYT) je určená žiakom základných škôl (od tretieho ročníka ZŠ) a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Člení sa na 6 kategórií. Kategórie P3, P4 a P5 sú dvojkolové – školské a okresné (regionálne kolo), kategórie P6, P7 a P8 sú trojkolové – školské, okresné a celoštátne...Read more

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda (MO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a žiakom stredných škôl. Organizuje sa v 5 kolách: domácom, školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na CK MO najlepšie výsledky, reprezentujú SR na Medzinárodnej matematickej olympiáde...Read more

STROM

Seminár STROM, organizovaný Združením STROM, je korešpondenčná matematická súťaž. Je určený pre žiakov stredných škôl, no zapojiť sa môžu aj mladší. Každý školský rok čakajú na riešiteľa dva semestre, v ktorých dostane zadania dvoch sérií. Tí najlepší riešitelia sa potom dostanú na 6-dňové...Read more

MATIK

Korešpondenčný matematický seminár MATIK je súťaž pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ, a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií, zapojiť sa však môžu aj mladší(tým však odporúčame seminár Malynár). Prebieha formou korešpondencie – počas školského roka vyjdú postupne štyri série po 6 úloh. Prvá a...Read more

MALYNÁR

Malynár je korešpondenčný matematický seminár pre žiakov 4.- 6. ročníka ZŠ, ale môžu sa zapojjiť i mladší. Každý polrok sa začína odznova s nulovým počtom bodov. MALYNÁR organizuje Združenie STROM v spolupŕaci s Gymnáziom Poštová 9 v Košiciach. Ak máš chuť riešiť netradičné úlohy a chceš sa...Read more

SEZAM

Korešpondenčný seminár začal fungovať už v roku 1986, najskôr pod názvami SPIKOMAT a PIKOMAT a zaťiatkom 90-tych rokov sa zmenil na SEZAM – seminár so zaujímavej matematiky. SEZAM je určený pre II. stupeň ZŠ, má dve časti – zimnú a letnú. V každej časti sú tri série po štyri úlohy...Read more

PIKOMAT

Pikomat je matematický korešpondenčný seminár určený pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Pre Pikomat 8-9 sú počas školského roka organizované vždy dve časti – zimná a letná. V každej časti Pikomatu sú 3 série po 5 úloh samostatne. V Pikomate 5-7 sú 4...Read more

MAKS

MAKS je celoslovenská matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli. Konkrétne pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy a pre žiakov primy až kvarty osemročných gymnázií. Nie je to nudná súťaž, nie je to ani ťažká súťaž, a rozhodne nie je určená iba matematickým talentom. Naopak! MAKS...Read more