Genius Logicus

Súťaž Genius Logicus je medzinárodná korešpondenčná súťaž (je možné súťažiť i online prostredníctvom internetu). V tejto súťaži je 5 kategórií: Najmladší žiaci: -8, -9 roční Mladší žiaci: -10, -11 roční Starší žiaci: -12, -13 roční Mladší študenti: -14, -15 roční Starší študenti: -16 a viac roční Kristián Fónod – žiak 9.A ZŠ s MŠ Čebovce …

Matematický klokan

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná žiacka súťaž na svete. Súťaž vznikla vo Francúzsku v roku 1991 a postupne sa rozšírila do väčšiny európskych krajín. Prečo sa volá Klokan? Pretože bola inšpirovaná austrálskou matematickou súťažou AMC (Australian Mathematics Competition). Súťaž pozostáva z jediného testu, ktorý píšu v rovnakom čase viac ako štyri milióny žiakov v takmer …

Pytagoriáda

Pytagoriáda (PYT) je určená žiakom základných škôl (od tretieho ročníka ZŠ) a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Člení sa na 6 kategórií. Kategórie P3, P4 a P5 sú dvojkolové – školské a okresné (regionálne kolo), kategórie P6, P7 a P8 sú trojkolové – školské, okresné a celoštátne kolo. Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete …

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda (MO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a žiakom stredných škôl. Organizuje sa v 5 kolách: domácom, školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na CK MO najlepšie výsledky, reprezentujú SR na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) a Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO). Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete na stránke …

STROM

Seminár STROM, organizovaný Združením STROM, je korešpondenčná matematická súťaž. Je určený pre žiakov stredných škôl, no zapojiť sa môžu aj mladší. Každý školský rok čakajú na riešiteľa dva semestre, v ktorých dostane zadania dvoch sérií. Tí najlepší riešitelia sa potom dostanú na 6-dňové sústredenie a zažijú veľa zábavy. Sústredenia sa zúčastňuje 32 najlepších riešiteľov(20 z …

MATIK

Korešpondenčný matematický seminár MATIK je súťaž pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ, a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií, zapojiť sa však môžu aj mladší(tým však odporúčame seminár Malynár). Prebieha formou korešpondencie – počas školského roka vyjdú postupne štyri série po 6 úloh. Prvá a druhá séria tvoria zimný semester, tretia a štvrtá letný. …

MALYNÁR

Malynár je korešpondenčný matematický seminár pre žiakov 4.- 6. ročníka ZŠ, ale môžu sa zapojjiť i mladší. Každý polrok sa začína odznova s nulovým počtom bodov. MALYNÁR organizuje Združenie STROM v spolupŕaci s Gymnáziom Poštová 9 v Košiciach. Ak máš chuť riešiť netradičné úlohy a chceš sa dostať na týždňové sústredenie plné zábavy (pre 30 …

SEZAM

Korešpondenčný seminár začal fungovať už v roku 1986, najskôr pod názvami SPIKOMAT a PIKOMAT a zaťiatkom 90-tych rokov sa zmenil na SEZAM – seminár so zaujímavej matematiky. SEZAM je určený pre II. stupeň ZŠ, má dve časti – zimnú a letnú. V každej časti sú tri série po štyri úlohy. Po zimnej časti býva 4-dňové …

PIKOMAT

Pikomat je matematický korešpondenčný seminár určený pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Pre Pikomat 8-9 sú počas školského roka organizované vždy dve časti – zimná a letná. V každej časti Pikomatu sú 3 série po 5 úloh samostatne. V Pikomate 5-7 sú 4 série po 5 úloh, ktoré riešitelia …

MAKS

MAKS je celoslovenská matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli. Konkrétne pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy a pre žiakov primy až kvarty osemročných gymnázií. Nie je to nudná súťaž, nie je to ani ťažká súťaž, a rozhodne nie je určená iba matematickým talentom. Naopak! MAKS je zábavný, súťažné úlohy sú pomerne ľahké …