MATIK

Korešpondenčný matematický seminár MATIK je súťaž pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ, a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií, zapojiť sa však môžu aj mladší(tým však odporúčame seminár Malynár). Prebieha formou korešpondencie – počas školského roka vyjdú postupne štyri série po 6 úloh. Prvá a druhá séria tvoria zimný semester, tretia a štvrtá letný.

Najlepších 30 súťažiacich čaká sústredenie v peknom prostredí, nabité zaujímavým programom, športom, hrami, matikou a skvelými kamárátmi.

Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete tu alebo prípadne preklikaním z domovskej stránky www.matik.strom.sk.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.