Súťaže

PIKOMAT

Pikomat je matematický korešpondenčný seminár určený pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Pre Pikomat 8-9 sú počas školského roka organizované vždy dve časti – zimná a letná. V každej časti Pikomatu sú 3 série po 5 úloh samostatne. V Pikomate 5-7 sú 4 série po 5 úloh, ktoré riešitelia dostávajú poštou domov.

Vyvrcholením súťaže je sústredenie, na ktoré sú pozvaní najúspešnejší riešitelia. Na sústredení riešitelia prežijú mnoho nezabudnuteľných chvíľ s organizátormi a so svojimi najväčšími konkurentmi, naučia sa veľa nového nielen z matematiky a získajú nových priateľov.

Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete www.pikomat.sk/pravidla.html alebo prípadne preklikaním z domovskej stránky www.pikomat.sk.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.