Súťaže

SEZAM

Korešpondenčný seminár začal fungovať už v roku 1986, najskôr pod názvami SPIKOMAT a PIKOMAT a zaťiatkom 90-tych rokov sa zmenil na SEZAM – seminár so zaujímavej matematiky.

SEZAM je určený pre II. stupeň ZŠ, má dve časti – zimnú a letnú. V každej časti sú tri série po štyri úlohy. Po zimnej časti býva 4-dňové sústredenie pre asi 32 najlepších riešiteľov. Pokračovaním SEZAMu na stredných školách je KMS (Korešpondenčný matematický seminár).

Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete na domovskej stránke SEZAMU – www.sezam.sk.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.