Súťaže

MAKS

MAKS je celoslovenská matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli. Konkrétne pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy a pre žiakov primy až kvarty osemročných gymnázií. Nie je to nudná súťaž, nie je to ani ťažká súťaž, a rozhodne nie je určená iba matematickým talentom. Naopak! MAKS je zábavný, súťažné úlohy sú pomerne ľahké a zapojiť sa môže každý, kto chce iným ukázať, že nie je celkom „vymletý“.

Súťažiť môžete buď ako jednotlivci alebo vo dvojici. Dvojicu môžu tvoriť iba žiaci z rovnakej školy a z rovnakého ročníka. Budú dostávať spoločné zadania úloh, spoločne riešiť úlohy, budú sa musieť dohodnúť, čo odovzdajú ako správnu odpoveď. Na druhej strane to má jednu veľkú výhodu: zaplatia spolu iba jeden účastnícky poplatok.

Súťaž je počas školského roka rozdelená do 8 kôl, v každom kole treba vyriešiť 4 úlohy z 5 ponúknutých. Na výpočet úloh jednotlivých kôl máte vždy dostatok času – 2 až 3 týždne.

Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete maks.sk/Pravidla alebo na domovskej stránke MAKSU – maks.sk.


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.