Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Výroková formula

Neriešené príklady Príklad 1: Určte pravdivostné hodnoty zložených výrokov: (A ∧ B)‘ ∨ (A ⇒ B) (A ⇒ B) ∧ (A ⇔ B)‘ (A‘ ∨ B‘) ⇔ (A ∧ B) ((A ∨ B) ⇔ (A‘ ∨ B‘))‘ (A ∧ B) ∨ (A ⇒ B) (A ⇔ B) ∧ (A ⇒ B) (A‘ ⇒ B) ∨... Kompletný obsah je dostupný iba pre...Read more

Zložené výroky

Neriešené príklady Príklad 1: Aký typ zloženého výroku predstavujú nasledovné zápisy: 2 < 5 < 6 -1 ≤ -4 Číslo je deliteľné tromi práve vtedy, ak jeho ciferný súčet je deliteľný tromi. Ak má číslo na mieste jednotiek 0, tak je deliteľné číslom 10. Príklad 2: Dané sú dva výroky: A: Číslo...Read more