Matematika v Mezopotámii

Exaktná matematika a geometria – podobne ako prírodné vedy – boli v dnešnom chápaní vzdialené mezopotámskemu človeku. Nemožno mu to však zazlievať. História pokroku ešte nebola motorizovaná a hospodárske či spoločenské potreby ho nenútili myslieť rýchlejšie. Ešte nepotreboval techniku, ktorá by ho viedla k unáhlenému tempu pokusov. Sumer bol človek čisto praktický. Zoznámil sa s …

Matematika v Egypte

Už pred rokom 3000 p.n.l. vedeli Egypťania zapisovať čísla pomocou hieroglyfov. Toto obdobie je zároveň obdobím, kedy boli postavené pyramídy. Napríklad Veľká pyramída v Gize bola postavená okolo roku 2650 p.n.l. a je dôkazom veľmi vysokej úrovne vzdelanosti a tiež pozoruhodných inžinierskych schopností Egypťanov na danú dobu. Hieroglyfické číslovky možno nájsť na rôznych artefaktoch, kamenných …

Ako sa vyvíjala matematika – 3. etapa

3. a 4. etapa – matematika premenných veličín a súčasná matematika Spomenuli sme už , že výsledky ďalšieho rozvoja matematiky sa vymykajú už z rámca, ktorý má vyučovanie na strednej škole. Históriu tretej etapy dobre spracoval H. Wieleitner. O štvrtej etape existuje rozsiahla literatúra, ktorá je však máloktorému čitateľovi prístupná formou podania ( snaha o …

Ako sa vyvíjala matematika – 2. etapa

2. etapa: epocha elementárnej matematiky Epocha elementárnej matematiky, t.j. matematiky stálych veličín , trvá vyše 2 000 rokov – od vzniku matematiky až do začiatkov 17. storočia, keď vzniká „vyššia matematika“. Túto etapu možno rozdeliť na dve obdobia, ktoré sa líšia hlavným obsahom a zameraním. Prvé obdobie sa vyznačuje hlavne rozvojom geometrie a trvá od …

Ako sa vyvíjala matematika – 1. etapa

1. etapa: vznik matematiky ako samostatnej teoretickej vedy Vznikom „čistej“ matematiky v antickom Grécku s jej logickým systémom poučiek a ich dôkazov sa končí táto etapa asi v 5. storočí pred n.l. Je to najdlhšia etapa. Formovanie sa aritmetiky a geometrie, ktoré sú bezprostredne viazané s praxou trvá tisícročia. Ak chceme nazrieť do predhistórie matematiky, …

Ako sa vyvíjala matematika

V rozvoji matematiky, ako v celom procese poznávania, možno rozoznať zásadné kvalitatívne zmeny, ktoré sa prejavujú vo forme nových teórií. Tieto teórie prevratne prehlbujú a zovšeobecňujú doterajšie poznatky. V dôsledku čoho sa prevládajúce črty matematiky v jednotlivých obdobiach podstatne líšia. Na základe toho možno rozdeliť rozvoj matematiky na isté hlavné obdobia – etapy. Presné časové …