Čriepky z histórie

Ako sa vyvíjala matematika

V rozvoji matematiky, ako v celom procese poznávania, možno rozoznať zásadné kvalitatívne zmeny, ktoré sa prejavujú vo forme nových teórií. Tieto teórie prevratne prehlbujú a zovšeobecňujú doterajšie poznatky. V dôsledku čoho sa prevládajúce črty matematiky v jednotlivých obdobiach podstatne líšia. Na základe toho možno rozdeliť rozvoj matematiky na isté hlavné obdobia – etapy. Presné časové ohraničenie týchto etáp nie je možné, pretože k zmenám dochádza neraz iba postupne. Avšak rôznorodosť jednotlivých etáp je očividná.

Rozoznávame tieto štyri hlavné etapy:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.