Usporiadanie zlomkov

Pri usporiadaní zlomkov vzostupne (od najmenšieho po najväčší) alebo zostupne (od najväčšieho po najmenší) je vhodné využiť rozširovanie a krátenie zlomkov. Ak je to možné, upravíme všetky zlomky na základný tvar. Ďalej nájdeme najmenší spoločný násobok všetkých menovateľov porovnávaných zlomkov. Následne všetky zlomky upravíme rozšírením na spoločného menovateľa (najmenší spoločný násobok menovateľov) a usporiadame podľa …

Porovnávanie zlomkov

Porovnávať čísla pravdepodobne všetci viete. A tí, ktorí to nevedia, môžu si porovnávanie čísel zopakovať v článku Porovnávanie prirodzených čísel. Prejdime si teda jednotlivé prípady, ktoré môžu nastať. Porovnávame zlomky, ktoré majú rovnaký menovateľ: Z dvoch zlomkov, ktoré majú rovnakého menovateľa je väčší ten, ktorého čitateľ je väčší. < lebo 12 < 13 > lebo …

Rozširovanie a krátenie zlomkov, úprava zlomkov na základný tvar.

Pri vysvetľovaní delenia dvoch prirodzených čísel sme sa dozvedeli, že výsledok – podiel sa nezmení, ak delenca i deliteľa vynásobíme tým istým číslom rôznym od nuly. Teda 4:5 = 8:10 = 40:50 = … Keďže zlomok je „len“ iný zápis delenia, tak to isté platí i pri zlomkoch. Hovoríme o tzv. rozširovaní zlomku. Teda , …

Čo je zlomok? Čítanie a zapisovanie zlomkov.

O delení dvoch prirodzených čísel hovoríme napr. pri téme Delenie prirodzených čísel bez zvyšku a vieme, že napríklad podiel čísel 6 a 4 zapíšeme 6:4. Inú formu zápisu delenia predstavuje zlomok. Potom podiel 2:3 zapíšeme (čítame dve tretiny). Tento zlomok i každý iný zapisujeme dvojicou prirodzených čísel, ktoré navzájom oddelíme zlomkovou čiarou. Číslo nad zlomkovou …