Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión