Rozvinutý tvar čísla

Pozrime sa teraz bližšie na číslo 257. Už vieme, že v tomto čísle máme 2 stovky, 5 desiatok a 7 jednotiek. Vedeli by sme vyjadriť dané číslo peniazmi? Skúste opäť na pripravené plátno preniesť bankovky a mince v hodnote 257 EUR:

Koľkokrát je na ploche bankovka 100 EURO? Dva krát.

Podobne 10 EURO vidíme 5-krát a 1 EURO vidíme 7-krát.
Teda zapíšeme: 257 = 2.100 + 5.10 + 7.1.

Takýto zápis čísla nazývame rozvinutý zápis čísla v desiatkovej sústave

Podobne by sme to dokázali i s ďaľšími číslami:

125 = 1.100 + 2.10 + 5.1;
2 361 = 2.1000 + 3.100 + 6.10 + 1.1;
78 212 = 7.10000 + 8.1000+ 2.100 + 1.10 + 2.1; atď.


Máme k dispozícii bankovky v hodnote 100 €, 10 € a mince v hodnote 1€. Koľko „desaťeuroviek“ (desiatok) použijeme pri sume (čísle) 203?

Sto, dvesto, jeden, dva, tri. Nepoužili sme žiadnu desiatku.

Teda napíšeme: 203 = 2.100 + 0.10 + 3.1

Vedeli by ste určiť číslo, ktoré je vyjadrené zápisom 5.1000 + 4.10?

Samozrejme nenapíšeme 54. To by sme vedeli zapísať ako 5.10 + 4.1.

Radšej sa pozorne pozrieme a postupne zapisujeme:

5 tisícok, žiadna stovka, 4 desiatky a žiadne jednotky, teda číslo zapíšeme: 5 040.

Podobne by sme to dokázali i s ďaľšími zápismi:

5.100 + 5.1 = 505;
4.1000 + 7.100 + 2.10 = 4 720;
2.10000 + 8.100 + 1.1 = 20 801; atď.


Príklad 1:

(Pozn.: Výsledky vpisuj do pripraveného textového poľa. Označením možnosti Skontroluj a stlačením tlačidla Odošli zistíš, či si počítal správne.)

Vypočítajte a správne prečítajte číslo.

a) 2.100 + 3.10 + 1.1 =

b) 3.1000 + 4.100 + 5.10 + 6.1 =

c) 2.1000 + 0.100 + 5.10 + 7.1 =

d) 7.10000 + 4.1000 + 5.100 + 2.10 + 1.1 =

e) 8.10000 + 0.1000 + 9.100 + 0.10 + 7.1 =

f) 6.10000 + 0.1000 + 2.100 + 2.10 + 3.1 =

g) 7.10 + 0.1 =

h) 5.100 + 4.10 + 9.1 =

i) 3.1000 + 0.100 + 0.10 + 1.1 =

j) 8.1000 + 0.100 + 5.10 + 4.1 =

Kontrola Správne riešenie      


Príklad 2:

(Pozn.: Výsledky vpisuj do pripraveného textového poľa. Nepoužívaj medzery! Namiesto "krát" použi *.)

Zapíšte číslo v úplnom rozvinutom tvare. Skontrolovať si môžete každý príklad samostatne alebo na konci všetky súčasne.

a) 3 406 = 3?1000 + 4?100 + 0?10 + 6?1

b) 4 509 =

Kontrola Správne riešenie      

c) 401 =

Kontrola Správne riešenie      

d) 123 =

Kontrola Správne riešenie      

e) 45 =

Kontrola Správne riešenie      

f) 506 092 =

Kontrola Správne riešenie      

g) 12 601 =

Kontrola Správne riešenie      

h) 871 =

Kontrola Správne riešenie      

i) 900 =

Kontrola Správne riešenie      

j) 765 007 =

Kontrola Správne riešenie      

Kontrola všetkých príkladov súčasne Kontrola Správne riešenie      


Príklad 3:

(Pozn.: Výsledky vpisuj do pripraveného textového poľa. Nepoužívaj medzery! Namiesto "krát" použi *.)

Zapíšte číslo v skrátenom rozvinutom tvare. Skontrolovať si môžete každý príklad samostatne alebo na konci všetky súčasne.

a) 3 406 = 3?1000 + 4?100 + 6?1

b) 5 009 =

Kontrola Správne riešenie      

c) 420 =

Kontrola Správne riešenie      

d) 103 =

Kontrola Správne riešenie      

e) 300 =

Kontrola Správne riešenie      

f) 40 093 =

Kontrola Správne riešenie      

g) 12 001 =

Kontrola Správne riešenie      

Kontrola všetkých príkladov súčasne Kontrola Správne riešenie      


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Zdieľať
Zdieľať