Pravouhlý trojuholník – vzorce a vzťahy

V pravouhlom trojuholníku platí: Obsah pravouhlého trojuholníka: Obvod pravouhlého trojuholníka: o = a + b + c Polomer kružnice opísanej pravouhlému trojuholníku Pytagorova veta: c2 = a2 + b2  Euklidova veta pre výšku vc2 = ca . cb Euklidova veta pre odvesny a2 = ca . c, b2 = cb . c

Rovnoramenný trojuholník – vzorce a vzťahy

V rovnoramennom trojuholníku platí: a = b – ramená trojuholníka c – základňa trojuholníka α = β Obsah rovnoramenného trojuholníka , pričom výšku v na základňu vypočítame: Obvod rovnoramenného trojuholníka o = 2a + c Polomer kružnice opísanej rovnoramennému trojuholníku Polomer kružnice vpísanej rovnoramennému trojuholníku

Rovnostranný trojuholník

V rovnostrannom trojuholníku platí: Obsah rovnostranného trojuholníka Obvod rovnostranného trojuholníka o = 3 ⋅ a Polomer kružnice opísanej rovnostrannému trojuholníku Polomer kružnice vpísanej rovnostrannému trojuholníku

Rôznostranný trojuholník – vzorce a vzťahy

Obvod rôznostranného trojuholníka označujeme o a určíme ho ako súčet všetkých troch strán trojuholníka. o = a + b + c Obsah rôznostranného trojuholníka označujeme S a určíme ho ako polovicu súčinu dĺžky strany a výšky na túto stranu. Obsah rôznostranného trojuholníka – Herónov vzorec Určenie obsahu rôznostranného trojuholníka, keď poznáme dve strany trojuholníka a uhol …