Pravouhlý trojuholník – vzorce a vzťahy

Pravouhlý trojuholník

V pravouhlom trojuholníku platí:

Obsah pravouhlého trojuholníka:

Pozrite si video, ako vypočítať obsah pravouhlého trojuholníka a nezabudnite na odber 😀👍
Pod videom článok pokračuje…

Obvod pravouhlého trojuholníka:

o = a + b + c

Polomer kružnice opísanej pravouhlému trojuholníku

Pytagorova veta:

c2 = a2 + b2 

Pravouhlý trojuholník

Euklidova veta pre výšku

vc2 = ca . cb

Euklidova veta pre odvesny

a2 = ca . c, b2 = cb . c

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.