Rovnoramenný trojuholník – vzorce a vzťahy

V rovnoramennom trojuholníku platí:

  • a = b – ramená trojuholníka
  • c – základňa trojuholníka
  • α = β

Rovnoramenný trojuholník


Obsah rovnoramenného trojuholníka

, pričom výšku v na základňu vypočítame:


Obvod rovnoramenného trojuholníka

o = 2a + c


Polomer kružnice opísanej rovnoramennému trojuholníku


Polomer kružnice vpísanej rovnoramennému trojuholníku

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.