Matematické vzorceTrojuholniky - vzorceVzorce a vzťahy

Rôznostranný trojuholník – vzorce a vzťahy

Obvod rôznostranného trojuholníka označujeme o a určíme ho ako súčet všetkých troch strán trojuholníka.

o = a + b + c

Rôznostranný trojuholník


Obsah rôznostranného trojuholníka označujeme S a určíme ho ako polovicu súčinu dĺžky strany a výšky na túto stranu.

Rôznostranný trojuholník
Obsah rôznostranného trojuholníka – Herónov vzorec

Určenie obsahu rôznostranného trojuholníka, keď poznáme dve strany trojuholníka a uhol nimi zovretý.

Rôznostranný trojuholník


Súčet uhlov v trojuholníku

α + β + γ =180°

Rôznostranný trojuholník


Polomer kružnice opísanej trojuholníku

Stred opísanej kružnice získame ako priesečník osí strán trojuholníka.

Polomer kružnice opísanej trojuholníku označujeme r.

Rôznostranný trojuholník


Polomer kružnice vpísanej trojuholníku

Stred vpísanej kružnice získame ako priesečník osí vnútorných uhlov trojuholníka.

Polomer kružnice vpísanej trojuholníku označujeme ρ.

Rôznostranný trojuholník


Rôznostranný trojuholník
Sínusová veta

Použítie v prípade trojuholníka určeného podľa vety Ssu, usu.

Kosínusová veta

Použítie v prípade trojuholníka určeného podľa vety sss, sus.


Tangensová veta

Použítie v prípade trojuholníka určeného podľa vety sus.
Rôznostranný trojuholník

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.