Vyriešený test z Testovania 5 z roku 2015

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2015 Príklad č. 1 Vypočítajte a výsledok zapíšte desatinným číslom zaokrúhleným na dve desatinné miesta. Výsledok: 0,92 Príklad č. 2 Vypočítajte súčin číselných výrazov A a B, ak A=10-(9-8)-(6-7) B=4⋅102+5⋅10+9 Výsledok: 4590 Príklad č. 3 Na …

Vyriešený test z matematiky – Testovanie 5 – T5-2016

A tu je vyriešený test z Testovania 5 z roku 2016 Príklad č. 1 Sú dané čísla: 1 839, 1 854, 1 768, 1 847, 1 840. Koľko z týchto čísel je menších ako číslo 1 841? Ich počet napíš číslicou. Riešenie: Riešiť môžeme porovnávaním číslic na jednotlivých pozíciach a postupným vyfarbovaním menších čísel. Najskôr …

Celoštátne testovanie piatakov

Na základe informácií na stránke www.nucem.sk Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných …