Kontaktujte nás na info@pohodovamatematika.sk alebo 0907 840 653

Celoštátne testovanie piatakov

Na základe informácií na stránke www.nucem.sk Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.

Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Ak si chcete pozrieť, ako vyzerali predchádzajúce testy, nájdete ich na nasledovných stránkach: