Celoštátne testovanie piatakov

Na základe informácií na stránke www.nucem.sk Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.

Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Vyriešený test z minuloročného testovania piatakov s postupom riešenia pri každej otázke nájdete na stránke https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-matematiky-testovanie-5-t5-2016.html.

Ak si chcete pozrieť, ako vyzerali predchádzajúce testy, nájdete ich na nasledovných stránkach:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.