Príprava na Testovanie 5 z matematikyTestovanie 5

Celoštátne testovanie piatakov

Na základe informácií na stránke www.nucem.sk sa Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2019) uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.

Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Podrobné informácie o Testovaní 5 2019 nájdete na stránke https://www.nucem.sk/dl/4515/Zakladne%20informacie_T5_2019_final.pdf.

Ak si chcete pozrieť, ako vyzerali predchádzajúce testy, nájdete ich na nasledovných stránkach:

Vyriešený test z testovania piatakov z roku 2018 s postupom riešenia pri každej otázke nájdete na stránke https://pohodovamatematika.sk/vyrieseny-test-z-testovania-5-z-roku-2018.html.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.