Vyriešený test z matematiky – Testovanie 5 – T5-2018

Test a výsledky nájdete aj na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky

A tu je vyriešený test z Testovania 5 z roku 2018

Príklad č. 1

Na obrázku je znázornený rozklad čísla 5 879.
Ktorá číslica je ukrytá na obrázku pod srdiečkom (♥)?

Riešenie:

Štvorciferné číslo:

Keďže srdiečko predstavuje počet desiatok, bude to 2. číslica sprava, teda 7.

Výsledok: 7

Príklad č. 2

Tomáš zaokrúhlil čísla takto:

Napíš číslo pred zaokrúhlením, ktoré Tomáš nesprávne zaokrúhlil.

Riešenie:

Pri zaokrúhľovaní na stovky vždy pozeráme na počet desiatok. Ak je počet desiatok 5 a viac, tak zaokrúhľujeme nahor, inak nadol.

Pozrime sa na jednotlivé zaokrúhlené čísla:

857 … Tomáš zaokrúhlil na 900 … správne zaokrúhlené nahor, lebo na mieste desiatok je číslica 5
4682 … Tomáš zaokrúhlil na 4700 … správne zaokrúhlené nahor, lebo na mieste desiatok je číslica 8
7039 … Tomáš zaokrúhlil na 7100 … nesprávne zaokrúhlené nahor, lebo na mieste desiatok je číslica 3, správne zaokrúhlené číslo má byť 7000
99 … Tomáš zaokrúhlil na  … správne zaokrúhlené nahor, lebo na mieste desiatok je číslica 9
416 … Tomáš zaokrúhlil na  … správne zaokrúhlené nadol, lebo na mieste desiatok je číslica 1

Tomáš nesprávne zaokrúhlil číslo 7 039.

Výsledok: 7039

Príklad č. 3

Pod obdĺžnikom sa ukrýva jedno z čísel: 8 128, 8 136, 8 138, 8 142, 8 137.
Vyber z nich to číslo, ktoré spĺňa obe podmienky súčasne.

Riešenie:

Postupne overujeme jednotlivé čísla:

  • 8 141 > 8 128, ale nie je väčšie ako 8 137
  • 8 141 > 8 136, ale nie je väčšie ako 8 137
  • 8 141 > 8 138, a zároveň platí, že 8 138 > 8 137, sú splnené obe podmienky
  • pre istotu :) 8 141 nie je väčšie ako 8 142
  • pre istotu :) 8 141 > 8 137, ale nie je väčšie ako 8 137

Výsledok: 8 138

Príklad č. 4

Od čísla 1 381 odčítaj číslo 138. Výsledok napíš do rámčeka.

Riešenie:

Čísla zapíšeme pod sebou a odčítame. Pozrite si nasledovný postup:

1 381
– 138
                 pýtam sa: 8 a koľko mi chýba do 11? 3 zapíšem a 1 si pamätám

1 381
– 138
       3
                 pýtam sa: 1+3=4 a koľko mi chýba do 8? 4 zapíšem

1 381
– 138
     43
                 pýtam sa: 1 a koľko mi chýba do 13? 12 zapíšem

1 381
– 138
1 243

Výsledok: 1 243

Príklad č. 5

Vo veľkosklade so športovými potrebami majú 5 283 kusov kolobežiek a 1 479 kusov trojkoliek.
Koľko kusov kolobežiek a trojkoliek majú vo veľkosklade spolu?

Riešenie:

Zápis:
kolobežiek … 5 283
trojkoliek …. 1 479
spolu ……………. ?
spolu = 5 283 + 1 479 = …

Zapíšeme pod sebou a sčítame:
5 283
1 479
                    9+3=12 …. 2 zapíšem a 1 si pamätám

5 283
1 479
       2
                    1+7+8=16 …. 6 zapíšem a 1 si pamätám

5 283
1 479
     62
                    1+4+2=7 …. 7 zapíšem

5 283
1 479
   762
                    1+5=6 …. 6 zapíšem

5 283
1 479
6 762

Vo veľkosklade majú spolu 6 762 kusov kolobežiek a trojkoliek.

Výsledok: 6 762

Kompletné riešenia všetkých príkladov sú dostupné iba pre registrovaných členov.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.