Príprava na Testovanie 5 z matematikyTestovanie 5

Vyriešený test z matematiky – Testovanie 5 – T5-2018

Test a výsledky nájdete aj na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky

A tu je vyriešený test z Testovania 5 z roku 2018

Príklad č. 1

Na obrázku je znázornený rozklad čísla 5 879.
Ktorá číslica je ukrytá na obrázku pod srdiečkom (♥)?

Riešenie:

Štvorciferné číslo:

Keďže srdiečko predstavuje počet desiatok, bude to 2. číslica sprava, teda 7.

Výsledok: 7

Príklad č. 2

Tomáš zaokrúhlil čísla takto:

Napíš číslo pred zaokrúhlením, ktoré Tomáš nesprávne zaokrúhlil.

Riešenie:

Pri zaokrúhľovaní na stovky vždy pozeráme na počet desiatok. Ak je počet desiatok 5 a viac, tak zaokrúhľujeme nahor, inak nadol.

Pozrime sa na jednotlivé zaokrúhlené čísla:

857 … Tomáš zaokrúhlil na 900 … správne zaokrúhlené nahor, lebo na mieste desiatok je číslica 5
4682 … Tomáš zaokrúhlil na 4700 … správne zaokrúhlené nahor, lebo na mieste desiatok je číslica 8
7039 … Tomáš zaokrúhlil na 7100 … nesprávne zaokrúhlené nahor, lebo na mieste desiatok je číslica 3, správne zaokrúhlené číslo má byť 7000
99 … Tomáš zaokrúhlil na  … správne zaokrúhlené nahor, lebo na mieste desiatok je číslica 9
416 … Tomáš zaokrúhlil na  … správne zaokrúhlené nadol, lebo na mieste desiatok je číslica 1

Tomáš nesprávne zaokrúhlil číslo 7 039.

Výsledok: 7039

Príklad č. 3

Pod obdĺžnikom sa ukrýva jedno z čísel: 8 128, 8 136, 8 138, 8 142, 8 137.
Vyber z nich to číslo, ktoré spĺňa obe podmienky súčasne.

Riešenie:

Postupne overujeme jednotlivé čísla:

  • 8 141 > 8 128, ale nie je väčšie ako 8 137
  • 8 141 > 8 136, ale nie je väčšie ako 8 137
  • 8 141 > 8 138, a zároveň platí, že 8 138 > 8 137, sú splnené obe podmienky
  • pre istotu :) 8 141 nie je väčšie ako 8 142
  • pre istotu :) 8 141 > 8 137, ale nie je väčšie ako 8 137

Výsledok: 8 138

Príklad č. 4

Od čísla 1 381 odčítaj číslo 138. Výsledok napíš do rámčeka.

Riešenie:

Čísla zapíšeme pod sebou a odčítame. Pozrite si nasledovný postup:

1 381
– 138
                 pýtam sa: 8 a koľko mi chýba do 11? 3 zapíšem a 1 si pamätám

1 381
– 138
       3
                 pýtam sa: 1+3=4 a koľko mi chýba do 8? 4 zapíšem

1 381
– 138
     43
                 pýtam sa: 1 a koľko mi chýba do 13? 12 zapíšem

1 381
– 138
1 243

Výsledok: 1 243

Príklad č. 5

Vo veľkosklade so športovými potrebami majú 5 283 kusov kolobežiek a 1 479 kusov trojkoliek.
Koľko kusov kolobežiek a trojkoliek majú vo veľkosklade spolu?

Riešenie:

Zápis:
kolobežiek … 5 283
trojkoliek …. 1 479
spolu ……………. ?
spolu = 5 283 + 1 479 = …

Zapíšeme pod sebou a sčítame:
5 283
1 479
                    9+3=12 …. 2 zapíšem a 1 si pamätám

5 283
1 479
       2
                    1+7+8=16 …. 6 zapíšem a 1 si pamätám

5 283
1 479
     62
                    1+4+2=7 …. 7 zapíšem

5 283
1 479
   762
                    1+5=6 …. 6 zapíšem

5 283
1 479
6 762

Vo veľkosklade majú spolu 6 762 kusov kolobežiek a trojkoliek.

Výsledok: 6 762

Kompletné riešenia všetkých príkladov sú dostupné iba pre registrovaných členov.

Zdroj zadaní príkladov: NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Texty príkladov a grafické objekty boli prepisované a NÚCEM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu.
Autor riešenia príkladov: Ing. Rudolf Zrebný
Za správnosť riešenia, postupu nenesie zodpovednosť NÚCEM, ale autor riešenia.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.