Vyriešený test z matematiky – Testovanie 5 – T5-2016

A tu je vyriešený test z Testovania 5 z roku 2016

Príklad č. 1

Sú dané čísla: 1 839, 1 854, 1 768, 1 847, 1 840.
Koľko z týchto čísel je menších ako číslo 1 841? Ich počet napíš číslicou.

Riešenie:

Riešiť môžeme porovnávaním číslic na jednotlivých pozíciach a postupným vyfarbovaním menších čísel.
Najskôr si čísla zapíšeme pod sebou, pričom číslo 1 841, s ktorým ideme porovnávať napíšeme prvé.
Potom postupne porovnávame s prvým číslom.

Tisícky – všetky rovnaké, nevyfarbím nič.
Stovky – 7 < 8 … vyfarbím číslo 1 768 a ďalej si ho nevšímam.
Desiatky – 3 < 4 … vyfarbím číslo 1 839 a ďalej si ho nevšímam.
Jednotky – 0 < 1 … vyfarbím číslo 1 840 a spočítam, koľko čísel som vyfarbil – 3.

Kvôli prehľadnosti je postup na 4 obrázkom, vy si samozrejme čísla zapíšete iba raz :)

Výsledok: Počet čísel menších ako 1 841 je 3.

Príklad č. 2

Dve čísla na číselnej osi sú zakryté štvorcom.
Ktoré zo zakrytých čísel je bližšie k číslu 995? Napíš toto číslo.

Riešenie:

Využijeme „kráčanie“ po číselnej osi a porovnanie „krokov“.

Výsledok: Zo zakrytých čísel je k číslu 995 bližšie číslo 990.

Príklad č. 3

Zaokrúhli číslo 4 635 na desiatky.

Riešenie:

Pri zaokrúhlení na desiatky pozeráme na jednotky. Ak číslica na mieste jednotiek je >=5, tak zaokrúhlime nahor, v opačnom prípade nadol.
4 635 ……. na mieste jednotiek je 5, preto zaokrúhľujeme nahor
4 640

Výsledok: 4 640

Príklad č. 4

Vypočítaj: 8 701 – 349

Riešenie:

Čísla zapíšeme pod sebou a odčítame. Pozrite si nasledovný postup:

Výsledok: 8 352

Kompletný obsah je dostupný iba pre registrovaných členov. Prihláste sa kliknutím na LOGIN vpravo hore alebo sa zaregistrujte – registrácia žiakov turegistrácia učiteľov tu.