Vyriešený test z matematiky – Testovanie 5 – T5-2017

A tu je vyriešený test z Testovania 5 z roku 2017

Príklad č. 1

Napíš štvorciferné číslo, ktoré má len 6 desiatok a 2 tisícky.

Riešenie:

Štvorciferné číslo:

Štvorciferné číslo má len 6 desiatok a 2 tisícky, preto na miesto desiatok umiestnime číslicu 6 a na miesto tisícok umiestnime číslo 2. Na mieste stoviek a jednotiek umiestnime 0.

Výsledok: 2060

Príklad č. 2

Ktoré číslo je ukryté v rámčeku s obdĺžnikom (  )?

Riešenie:

Vzdialenosť 280 a 290 je 5 dielikov.

290 – 280 = 10

1 dielik = 10 : 5 = 2

Obdĺžnikom je označený 2. dielik za číslom 280. Preto sa pod štvorčekom skrýva číslo 284.

Výsledok: 284

Príklad č. 3

Ktoré z čísel 3 650, 3 549, 3 690, 3 559, 3 509 dáva po zaokrúhlení na stovky číslo 3 600?

Riešenie:

Pri zaokrúhlení na stovky pozeráme na desiatky. Ak číslica na mieste desiatok je >=5, tak zaokrúhlime nahor, v opačnom prípade nadol.

  • 3 650 ……. na mieste desiatok je 5, preto zaokrúhľujeme nahor … 3 700
  • 3 549 ……. na mieste desiatok je 4, preto zaokrúhľujeme nadol … 3 500
  • 3 690 ……. na mieste desiatok je 9, preto zaokrúhľujeme nahor … 3 700
  • 3 559 ……. na mieste desiatok je 5, preto zaokrúhľujeme nahor … 3 600
  • 3 509 ……. na mieste desiatok je 0, preto zaokrúhľujeme nadol … 3 500

Výsledok: 3 559

Príklad č. 4

Vypočítaj: 3 247 – 1 339 =

Riešenie:

Čísla zapíšeme pod sebou a odčítame. Pozrite si nasledovný postup:

Výsledok: 1908

Príklad č. 5

V sobotu bolo v divadle 126 návštevníkov. V nedeľu bolo 220 návštevníkov. Koľko návštevníkov bolo v divadle počas soboty a nedele spolu?

Riešenie:

Zápis:
v sobotu … 126
v nedeľu …. 220
spolu ……………. ? 
spolu = 126 + 220 = …

Zapíšeme pod sebou a sčítame:

Výsledok: 346

Test a výsledky nájdete aj na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.