Príprava na Testovanie 5 z matematikyTestovanie 5

Vyriešený test z matematiky – Testovanie 5 – T5-2017

A tu je vyriešený test z Testovania 5 z roku 2017

Príklad č. 1

Napíš štvorciferné číslo, ktoré má len 6 desiatok a 2 tisícky.

Riešenie:

Štvorciferné číslo:

Štvorciferné číslo má len 6 desiatok a 2 tisícky, preto na miesto desiatok umiestnime číslicu 6 a na miesto tisícok umiestnime číslo 2. Na mieste stoviek a jednotiek umiestnime 0.

Výsledok: 2060

Príklad č. 2

Ktoré číslo je ukryté v rámčeku s obdĺžnikom (  )?

Riešenie:

Vzdialenosť 280 a 290 je 5 dielikov.

290 – 280 = 10

1 dielik = 10 : 5 = 2

Obdĺžnikom je označený 2. dielik za číslom 280. Preto sa pod štvorčekom skrýva číslo 284.

Výsledok: 284

Príklad č. 3

Ktoré z čísel 3 650, 3 549, 3 690, 3 559, 3 509 dáva po zaokrúhlení na stovky číslo 3 600?

Riešenie:

Pri zaokrúhlení na stovky pozeráme na desiatky. Ak číslica na mieste desiatok je >=5, tak zaokrúhlime nahor, v opačnom prípade nadol.

  • 3 650 ……. na mieste desiatok je 5, preto zaokrúhľujeme nahor … 3 700
  • 3 549 ……. na mieste desiatok je 4, preto zaokrúhľujeme nadol … 3 500
  • 3 690 ……. na mieste desiatok je 9, preto zaokrúhľujeme nahor … 3 700
  • 3 559 ……. na mieste desiatok je 5, preto zaokrúhľujeme nahor … 3 600
  • 3 509 ……. na mieste desiatok je 0, preto zaokrúhľujeme nadol … 3 500

Výsledok: 3 559

Príklad č. 4

Vypočítaj: 3 247 – 1 339 =

Riešenie:

Čísla zapíšeme pod sebou a odčítame. Pozrite si nasledovný postup:

Výsledok: 1908

Príklad č. 5

V sobotu bolo v divadle 126 návštevníkov. V nedeľu bolo 220 návštevníkov. Koľko návštevníkov bolo v divadle počas soboty a nedele spolu?

Riešenie:

Zápis:
v sobotu … 126
v nedeľu …. 220
spolu ……………. ? 
spolu = 126 + 220 = …

Zapíšeme pod sebou a sčítame:

Výsledok: 346

Test a výsledky nájdete aj na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky

Zdroj zadaní príkladov: NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Texty príkladov a grafické objekty boli prepisované a NÚCEM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu.
Autor riešenia príkladov: Ing. Rudolf Zrebný
Za správnosť riešenia, postupu nenesie zodpovednosť NÚCEM, ale autor riešenia.

Avatar užívateľa

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Zdieľať
Zdieľať