Kontaktujte nás na info@pohodovamatematika.sk alebo 0907 840 653

Logika a množiny

Pojmy Výrok, axióma, definícia, úsudok, hypotéza, pravdivostná hodnota, logické spojky, negácia, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia, výroková formula, tabuľka pravdivostných hodnôt, výroková forma, kvantifikátor (existenčný, všeobecný, aspoň, najviac, práve), negácie...Read more