Testy z minulých rokov – maturita

Základné informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 nájdete v dokumente Maturita 2018 – Základné informácie. Riadny termín EČ a PFIČ MS 2018 z matematiky je 15. marec 2018 (štvrtok). Špecifikácia testu z matematiky pre externú časť maturity v škol. roku 2017/2018 je zverejnená na stránkach www.nucem.sk/documents//25/maturita_2018/specifikacia_testov_ec_a_pfic_ms_2018/Specifikacia_testu_MAT_MS_2018_web.pdf. …

Logika a množiny

Pojmy Výrok, axióma, definícia, úsudok, hypotéza, pravdivostná hodnota,logické spojky, negácia, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia, výroková formula, tabuľka pravdivostných hodnôt, výroková forma, kvantifikátor (existenčný, všeobecný, aspoň, najviac, práve), negácie kvantifikovaných výrokov, matematická veta, existenčná veta, všeobecná veta, obrátená veta, obmenená veta, negácia vety, priamy dôkaz, nepriamy dôkaz, dôkaz sporom, dôkaz matematickou indukciou; množina, prvky množiny,podmnožina, rovnosť …