Testy z minulých rokov – maturita

Základné informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 nájdete v dokumente Maturita 2018 – Základné informácie.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2018 z matematiky je 15. marec 2018 (štvrtok).

Špecifikácia testu z matematiky pre externú časť maturity v škol. roku 2017/2018 je zverejnená na stránkach www.nucem.sk/documents//25/maturita_2018/specifikacia_testov_ec_a_pfic_ms_2018/Specifikacia_testu_MAT_MS_2018_web.pdf.

Test bude samozrejme vychádzať z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky.

Test Kľúč správnych odpovedí
Test – Maturita 2017 – externá časť Správne odpovede – maturita 2017
Test – Maturita 2016 – externá časť Správne odpovede – maturita 2016
Test – maturita 2015 – externá časť Správne odpovede – maturita 2015
Test – maturita 2014 – externá časť Správne odpovede – maturita 2014
Test – maturita 2013 – externá časť Správne odpovede – maturita 2013

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.