Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Logika a množiny

Pojmy Výrok, axióma, definícia, úsudok, hypotéza, pravdivostná hodnota,logické spojky, negácia, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia, výroková formula, tabuľka pravdivostných hodnôt, výroková forma, kvantifikátor (existenčný, všeobecný, aspoň, najviac, práve), negácie...Read more