Maturita

mar 012017
 

V blízkej dobe začnem s vytváraním testov z matematiky pre maturantov. Zatiaľ vám uvediem aspoň niekoľko linkov na testy z minulých rokov. Špecifikácia testu z matematiky pre externú časť maturity v škol. roku 2016/2017 je zverejnená na stránkach nucem.sk. Test bude samozrejme vychádzať z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky. Test Kľúč [čítať viac…]

apr 152014
 
Logika a množiny

Pojmy Výrok, axióma, definícia, úsudok, hypotéza, pravdivostná hodnota, logické spojky, negácia, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia, výroková formula, tabuľka pravdivostných hodnôt, výroková forma, kvantifikátor (existenčný, všeobecný, aspoň, najviac, práve), negácie kvantifikovaných výrokov, matematická veta, existenčná veta, všeobecná veta, obrátená veta, obmenená veta, negácia vety, priamy dôkaz, nepriamy dôkaz, dôkaz sporom, dôkaz matematickou indukciou; množina, prvky množiny, [čítať viac…]