Výpočet faktoriálu – kalkulačka

Faktoriál celého kladného čísla n je súčin všetkých kladných celých čísel, ktoré sú menšie alebo rovné n. Faktoriál zapisujeme nasledovne: n! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ … ⋅ n Kalkulačka na vypočítanie faktoriálu: n = n! =