Kalkulačka na výpočet variácií bez opakovania

K tejto téme sú dostupné aj Neriešené príklady a Test

K tejto téme sú dostupné aj Neriešené príklady a Vysvetlenie učiva

K tejto téme je dostupný aj Test a Vysvetlenie učiva

Kalkulačka na výpočet variácií k-tej triedy z n- prvkov bez opakovania prvkov. Pri výpočte postupujeme podľa vzťahu:

vzorec-variacie-bez-opakovania

Môžeme použiť aj vzťah, ktorý vznikne vykrátením príslušných faktoriálov a to:

Vk(n) = n . (n – 1) . (n – 2) . … . (n-k+1) napr. V3(8) = 8 . 7 . 6

n = , k = ,

Vk(n) =

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.