NSN kalkulačka – Najmenší spoločný násobok dvoch čísel

Najmenší spoločný násobok (NSN) 2 prirodzených čísel x a y je najmenšie prirodzené číslo, ktoré je deliteľné oboma číslami x a y.

Naša NSN kalkulačka vypočíta najväčší spoločný násobok dvoch prirodzených čísel x, y:

x =   y =  

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.