Výpočet faktoriálu – kalkulačka

Faktoriál celého kladného čísla n je súčin všetkých kladných celých čísel, ktoré sú menšie alebo rovné n. Faktoriál zapisujeme nasledovne:

n! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ … ⋅ n

Kalkulačka na vypočítanie faktoriálu:

n =

n! =

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.