Pripravte sa na Testovanie 9 z matematiky

Rovnice s jednou neznámou

Nech f a g sú lineárne funkcie, ktorých definičné obory D(f) a D(g) a obory hodnôt sú H(f) a H(g) sú podmnožinami množiny reálnych čísel. Potom výrokovu formu f(x) = g(x), ktorá každému číslu x0∈D(f)∩D(g) priradí výrok f(x0) = g(x0), nazývame rovnica s jednou neznámou. Rovnica je teda...Read more