Algebra - testyFunkcie - testyTesty

Lineárna funkcia – test

V nasledovnom teste si preveríte:

  • určiť funkčné hodnoty;
  • určiť hodnotu premennej x, ak poznáte funkčnú hodnotu;
  • určiť priesečníky grafu lineárnej funkcie so súradnicovými osami;
  • priradiť graf funkcie k jej predpisu;
  • určiť obor hodnôt a definičný obor funkcie;
  • určiť predpis lineárnej funkcie, ak poznáte jej 2 rôzne body;

 

1. Určte funkčné hodnoty pre dané hodnoty x, ak je daná funkcia f: y=3x-7

f(-2) =
f(0) =
f(3) =
f(4) =

2. Daná je funkcia y=-x+5. Určte premenné x, pre ktoré sú dané nasledovné funkčné hodnoty:

a) f(x) = 5 …… x =
b) f(x) = 4 …… x =
c) f(x) = -3 …… x =
d) f(x) = 2 …… x =

3. Priraďte k priesečníkom grafov so súradnicovými osami x, y prislúchajúce predpisy lineárnych funkcií.

Px=[-2/3;0], Py=[0;-2] …
Px=[-2/3;0], Py=[0;2] …
Px=[2/3;0], Py=[0;-2] …
Px=[3/2;0], Py=[0;-3] …
Px=[-3/2;0], Py=[0;3] …
Px=[-3/2;0], Py=[0;-3] …

4. Daná je lineárna funkcia y=-2x+4. Určte obor hodnôt danej funkcie, ak je daný definičný obor:

Poznámka: Namiesto ∞ napíšte nekonečno

a) D(f)=<-2;3) ....... H(f)={(-2;8>}
b) D(f)=(1;∞) ……. H(f)={(-nekonečno;2)}
c) D(f)=(2;5> ……. H(f)={<-6;0)}
d) D(f)=(-2;2) ……. H(f)={(1;8)}

5. Daná je lineárna funkcia y=4x-6. Určte definičný obor danej funkcie, ak je daný obor hodnôt:

Poznámka: namiesto ∞ napíšte nekonečno

4x-6
a) H(f)=(-2;6) ……… D(f)={(1;3)}
b) H(f)=(-∞;2) ……… D(f)={(-nekonečno;2)}
c) H(f)=(-1;2> ……… D(f)={[(5/4;2>][(1.25;2>][(1,25;2>]}
d) H(f)=<0;5> ……… D(f)={[<3/2;11/4>][<1.5;2.75>][<1.5;2,75>][<1,5;2.75>][<1,5;2,75>]}

6. Určite predpis funkcie, ktorej grafom je priamka prechádzajúca bodom [0;2] a rovnobežná s priamkou y =-2x+3. Pri zápise predpisu funkcie nepoužívajte medzery.

7. Nájdite lineárnu funkciu f, pre ktorú f(1) = -2 a f(-2) = 7. Výsledok zapíšte napr. v tvare y=2x+3 bez medzier.

8. Priraďte správne predpisy lineárnych funkcií k ich grafom.

Graf lineárnej funkcie 8
Graf lineárnej funkcie 7
Graf lineárnej funkcie 6
Graf lineárnej funkcie 5
Graf lineárnej funkcie 4
Graf lineárnej funkcie 3
Graf lineárnej funkcie 2
Graf lineárnej funkcie 1

Skóre =

Správne odpovede:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.