Aritmetika, číselné obory - príkladyNeriešené príkladyPrirodzené čísla - príklady

Jednociferné, dvojciferné, trojciferné a viacciferné čísla

Neriešené príklady

Príklad 1:

Napíšte prvých päť dvojciferných, trojciferných a štvorciferných čísel.


Príklad 2:

Napíšte všetky dvojciferné čísla, ktoré majú v zápise čísla číslicu 3. Koľko ich je?


Príklad 3:

Je dané číslo 81622. Z číslic tohto čísla výmenou ich poradia vytvorte najmenšie päťciferné číslo. Napr. z čísla 483 by sme vytvorili 348.


Príklad 4:

Napíšte tri trojciferné čísla, ktoré majú na mieste stoviek číslicu 7 a na mieste desiatok číslicu 8. Najviac koľko takýchto čísel by ste mohli napísať?


Príklad 5:

Prečítajte si pozorne rozprávku Kapsa, potras sa!, zapíšte všetky čísla, ktoré budete počuť a rozdeľte ich na jednociferné, dvojciferné, trojciferné, …


Príklad 6:

Zapíšte päťciferné číslo, ktoré bude mať na mieste jednotiek cifru, ktorá predstavuje počet krajín, s ktorými susedí Slovensko. Na mieste desiatok bude cifra, ktorá predstavuje počet samohlások vo vašom priezvisku a na mieste stoviek, tisícok a desaťtisícok budú ľubovoľné tri za sebou idúce párne číslice.


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.