Aritmetika, číselné obory - príkladyNeriešené príkladyPrirodzené čísla - príklady

Čítanie a zapisovanie prirodzených čísel

Príklad 1:

Zistite počet obyvateľov v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky podľa posledného sčítania ľudu. Číselné údaje prehladne zapíšte do tabuľky a prečítajte.


Príklad 2:

Zistite cenu automobilov Peugeot 208, Citroen C3 a Renault Clio. Ak by sme kúpili všetky 3 automobily, koľko by sme zaplatili?


Príklad 3:

Zapíšte číslom a slovne dĺžku prvých troch najdlhších riek na Slovensku v km.


Príklad 4:

Zistite svoju výšku v cm. Aká číslica sa nachádza na mieste desiatok?


Príklad 5:

Prečítajte správne prirodzené čísla:
42, 35, 20, 91, 124, 358, 204, 240, 1198, 21327, 105302, 200001, 23120.


Príklad 6:

Zapíšte správne v desiatkovej sústave prirodzené čísla, ktoré sa nachádzajú v rozprávke Kapsa, potras sa!

Ak sa niektoré číslo v príbehu vyskytuje viackrát, napíšte ho len raz.


Príklad 7:

Pozorne si prezrite obrázok a napíšte:

Koľko zvierat je na obrázku? Pomenujte tieto zvieratá. Koľko je opíc?


Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.