Prirodzené čísla – príklady

Aritmetika, číselné obory - príkladyNeriešené príkladyPrirodzené čísla - príklady

Jednociferné, dvojciferné, trojciferné a viacciferné čísla

Napíšte prvých päť dvojciferných, trojciferných a štvorciferných čísel. Napíšte všetky dvojciferné čísla, ktoré majú v zápise čísla číslicu 3. Koľko ich je? Je dané číslo 81622. Z číslic tohto čísla výmenou ich poradia vytvorte najmenšie päťciferné číslo. Napr. z čísla 483 by sme vytvorili 348. Napíšte tri trojciferné čísla, ktoré majú na mieste stoviek číslicu 7 a na mieste desiatok číslicu 8. Najviac koľko takýchto čísel by ste mohli napísať?…

Read More
Aritmetika, číselné obory - príkladyNeriešené príkladyPrirodzené čísla - príklady

Čítanie a zapisovanie prirodzených čísel

Zistite počet obyvateľov v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky podľa posledného sčítania ľudu. Číselné údaje prehladne zapíšte do tabuľky a prečítajte. Zistite cenu automobilov Peugeot 208, Citroen C3 a Renault Clio. Ak by sme kúpili všetky 3 automobily, koľko by sme zaplatili? Zapíšte číslom a slovne dĺžku prvých troch najdlhších riek na Slovensku v km. Zistite svoju výšku v cm. Aká číslica sa nachádza na mieste desiatok?

Read More