Násobenie spamäti v obore do 100 – príklady

Nasledovné príklady a výpočty v slovných úlohách riešte spamäti. Pri slovných úlohách si samozrejme môžete robiť zápis :) 1. príklad: Vynásobte spamäti: a) 21·2 = b) 16·5 = c) 17·4 = d) 13·7 = e) 11·9 = 2. príklad: Zuzka chce pre svojich 14 spolužiačok kúpiť kvalitné bonboniéry po 3 eurá za jednu. Koľko peňazí …

Jednociferné, dvojciferné, trojciferné a viacciferné čísla

Napíšte prvých päť dvojciferných, trojciferných a štvorciferných čísel. Napíšte všetky dvojciferné čísla, ktoré majú v zápise čísla číslicu 3. Koľko ich je? Je dané číslo 81622. Z číslic tohto čísla výmenou ich poradia vytvorte najmenšie päťciferné číslo. Napr. z čísla 483 by sme vytvorili 348. Napíšte tri trojciferné čísla, ktoré majú na mieste stoviek číslicu 7 a na mieste desiatok číslicu 8. Najviac koľko takýchto čísel by ste mohli napísať?…

Čítanie a zapisovanie prirodzených čísel

Zistite počet obyvateľov v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky podľa posledného sčítania ľudu. Číselné údaje prehladne zapíšte do tabuľky a prečítajte. Zistite cenu automobilov Peugeot 208, Citroen C3 a Renault Clio. Ak by sme kúpili všetky 3 automobily, koľko by sme zaplatili? Zapíšte číslom a slovne dĺžku prvých troch najdlhších riek na Slovensku v km. Zistite svoju výšku v cm. Aká číslica sa nachádza na mieste desiatok?