Usporiadanie celých čísel

Ukážeme si usporiadanie záporných čísel od najmenšieho po najväčšie, čiže vzostupne, na jednoduchom príklade. Príklad 1: Usporiadajte vzostupne dané záporné čísla: Riešenie: Zapíšeme si dané čísla bez „-“ a usporiadame ich ako prirodzené čísla od najmenšieho po najväčšie, tak ako je to vysvetlené v článku …

Porovnávanie celých čísel

Porovnávať prirodzené čísla ste sa naučili v článku Porovnávanie prirodzených čísel. Teraz si ukážeme ako porovnávame celé čísla. Porovnávanie dvoch záporných čísel Pozrite sa na nasledovné vyobrazené stupnice teplomera. Nižšia teplota je v prípade A alebo v prípade B? Určite by ste povedali, že nižšia teplota je v prípade B. Jeden dielik na stupnici zodpovedá …

Opačné čísla

Ku každému celému kladnému číslu je priradené celé záporné číslo. Samozrejme to platí i naopak. Napríklad k číslu 56 je priradené číslo -56, ktoré nazývame opačné číslo k číslu 56. Alebo k číslu -7 je priradené opačné číslo 7. Príklad 1: K číslam 6; 78; -5; 40; -12 napíšte opačné čísla. Riešenie: Číslo Opačné číslo …

Čítanie a zapisovanie celých čísel

Ako čítame a zapisujeme prirodzené čísla ste sa dozvedeli v článku Čítanie a zapisovanie prirodzených čísel. Keďže prirodzené čísla sú časťou celých čísel, tak teraz si ukážeme iba to ako sa zapisujú a čítajú záporné celé čísla. Napr. -708 … vidíte, že v zápise záporného čísla je jediným rozdielom „znamienko mínus“. Preto toto číslo najčastejšie …

Potrebujeme celé čísla?

Ak by sme mali odčítať od menšieho prirodzeného čísla väčšie, tak nedokážeme určiť rozdiel v množine prirodzených čísel. Aby sme tento rozdiel dokázali určiť, potrebujeme zaviesť záporné čísla, ktoré sú opačné k tzv. kladným číslam. Niekto by povedal: „Veď je to nezmysel. Ak má niekto 5 jabĺk, ako mu môžem zobrať 8 jabĺk?“ Ja sa …