Aritmetika, číselné obory - výklad učivaCelé čísla - výklad učivaCelé čísla. Počtové výkony s celými číslamiVýklad učiva

Čítanie a zapisovanie celých čísel

Ako čítame a zapisujeme prirodzené čísla ste sa dozvedeli v článku Čítanie a zapisovanie prirodzených čísel.

Keďže prirodzené čísla sú časťou celých čísel, tak teraz si ukážeme iba to ako sa zapisujú a čítajú záporné celé čísla.

Napr.

-708 … vidíte, že v zápise záporného čísla je jediným rozdielom „znamienko mínus“.

Preto toto číslo najčastejšie čítame ako mínus sedemstoosem.


Príklad 1:

Správne prečítajte nasledovné čísla a rozdeľte ich do dvoch stĺpcov na kladné a záporné čísla: -78, 23, 56, -27, 82, 34, 55, -31, 2, -3, -18. Nebojte sa nechať niektoré textové pole prázdne.

Kladné čísla Záporné čísla

Kontrola   Správne riešenie     


Príklad 2:

Vypočujte si nasledovnú zvukovú ukážku a zapíšte do textového poľa všetky záporné čísla, ktoré sa v ukážke vyskytujú.

V ukážke sú vyslovené záporné čísla:


Ako znázorníme na číselnej osi prirodzené čísla už vieme, ale čo s číslami zápornými? Ako ich zobrazíme na číselnej osi?

Viac sa dozviete v článku Znázorňovanie celých čísel na číselnej osi

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.